Servis

Autorizovaný servis pásových píl BIANCO a BOMAR vykonávajú 2 pracovníci vyškolení priamo v materskej spoločnosti. Sú k dispozícii do 24 h a  vždy používajú originálne diely od výrobcu.

Nahlasovanie servisných zásahov: 0905 988 948