250 PLUS E

Od ARG 250 sa tento model  odlišuje koncepciou zveráka, umožňujúceho obojstranné natáčanie ramena pílového pásu v reznom rozsahu 60° vpravo a 45° vľavo. Vďaka svojmu veľkému reznému rozsahu je pásová píla ARG 250 PLUS E ideálnym strojom pre väčšie zámočnícke dielne, údržby a strojné prevádzky. Dve rezné rýchlosti 40 a 80 m/min. Pílový pás 27 × 0,9 mm.

Pásová píla PILOUS
Pásová píla PILOUS