Pásová píla Ergonomic 290.250 GAC

Pásová píla Bomar

Výkonná automatická pásová píla vhodná pre vybavenie dielní, s ťažkým ramenom píly z liatiny odolnej proti vibráciam a s výkonným priemyslovým motorom a prevodovkou so šikmým ozubením v olejovom kúpeli.

Presné tvrdokovové vedenie pásu, kĺb pílovej hlavy uložený v predpätých kuželíkových ložiskách, 27mm vysoký pílový pás a synchrónne bežiaci kartáč na odstraňovanie pilín sú predpokladom pre vynikajúci rezný výkon. Dĺžka podávania v jednom kroku je 500 mm, pri opakovanom podávaní sa dĺžka nastavenia ukazuje na displeji. Počet opakovaní podávania si riadiaca jednotka po zadaní celkovej dĺžky spočíta sama. Zverák podávacej jednotky sa otvára obojstranne, čím sa eliminujú kolízie u nerovného materiálu. Jednoduché dialógové ovládanie s textovými správami na štvorriadkovom osvetlenom displeji. V automatickom režime sú možné uhlové rezy do 45 °, v poloautomatickom režime do 60 °. Stroj je pripravený na použitie dopravníka pilín a ďalej je k dispozícii bohatá ponuka prídavného vybavenia ako valčekové dopravníky a dorazy, minimálny mazací systém LaserLiner, upínacie zariadenie pre zväzky materiálu, plynulé nastavenie rýchlosti rezu.

 
 

Technické údaje

Výkon motora:1,1 / 1,5 KW 400V / 50 Hz
Celkový inštalovaný výkon:3,4 kVA
Rýchlosť pílového pásu:40 / 80 m/min
Rozmery pílového pásu:2910 x 27 x 0,9 mm
Najmenší rezný priemer:5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku:auto. 160mm/man. 20 mm
Ložná výška materiálu:760 mm
Rozmery stroja:1810 x 1790 x 1200 mm
Hmotnosť:575 kg

Zvláštne príslušenstvo

- Handling System M
- Handling System D
- Bündelspanner Automatisch
- Spanndruckregulierung Automat
- Späneförderer
- Frequenzumrichter
- MICRONIZER Standard
- MICRONIZER 24V
- Bandspannungsanzeige 27mm
- LaserLiner Modul
- LaserLiner Halterung
- Dritte Kühlmittelzuführung
- TENZOMAT
- Spänespülpistole
- Halogen-Arbeitsleuchte