Pásová píla Ergonomic 290.250 ANC

Pásová píla BOMAR

Výkonný výrobný automat pre 90 ° rezy s ťažkým ramenom píly z liatiny odolnej proti vibráciam a s výkonným priemyslovým motorom a prevodovkou so šikmým ozubením v olejovom kúpeli.

Presné tvrdokovové vedenie pásu, kĺb pílovej hlavy uložený v predpätých kuželíkových ložiskách, 27mm vysoký pílový pás a synchrónne bežiaci kartáč na odstraňovanie pilín sú predpokladom pre vynikajúci rezný výkon. Stroj je vybavený automatickým systémom regulácie prítlaku do rezu. Dĺžka podávania v jednom kroku je 600 mm a meria sa pomocou lineárneho meracieho systému s vysokým rozlíšením (precízne dĺžky rezu). Plávajúci podávací zverák je vedený vo vytvrdených vodiacich tyčiach. Priebežná valčeková dráha zaisťuje jednoduché a bezpečné podávanie materiálu aj u krátkych kusov. Rozdelený hlavný zverák (pre krátke zbytkové dĺžky) a vytvrdené vrúbkované upínacie lišty bezpečne upínajú materiál. Dostatočne dimenzovaná hydraulika s dvojitým čerpadlom a riadením proporcionálnymi ventilmi skracujú obslužnú dobu mimo rezania na minimum. Vysoko moderný CNC riadenie s jednoduchým dialógovým ovládaním a textovými hláseniami na štvorriadkovom osvetlenom displeji umožňuje uloženie viac kombinácií počtu kusov a dĺžok a viacnásobné posuny do 6000 mm. Stroj je pripravený na použitie dopravníka pilín a ďalej je k dispozícii bohatá ponuka prídavného vybavenia ako valčekové dopravníky a dorazy, systém minimálneho mazania LaserLiner, upínacie zariadenie pre zväzky materiálu, plynulé nastavenie rýchlosti rezu.

 
 

Technické údaje

Výkon motora:1,1 / 1,5 KW 400V / 50 Hz
Celkový inštalovaný výkon:4,9 kVA
Rýchlosť pílového pásu:40 / 80 m/min
Rozmery pílového pásu:2910 x 27 x 0,9 mm
Najmenší rezný priemer:5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku:auto. 45mm/man. 20 mm
Ložná výška materiálu:770 mm
Rozmery stroja:1980 x 1790 x 1470 mm
Hmotnosť:640 kg

Zvláštne príslušenstvo

- Handling System M
- Handling System D
- Bündelspanner Automatisch
- Spanndruckregulierung Automat
- Späneförderer
- Frequenzumrichter
- MICRONIZER Standard
- MICRONIZER 24V
- Bandspannungsanzeige 27mm
- LaserLiner Modul
- LaserLiner Halterung
- Dritte Kühlmittelzuführung
- TENZOMAT
- Spänespülpistole
- Halogen-Arbeitsleuchte